Pažymint šią varnelę, aš sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos "Sodra", Lietuvos Respublikos darbo biržos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM, mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijavau ir studijuoju, iš kitų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) paskolų administravimo, sutarčių vykdymo priežiūros atlikimo ir paskolų grąžinimo proceso kontroliavimo iki visiško atsiskaitymo, tikslu. Man yra žinoma, kad Valstybinis studijų fondas gali mano asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti UAB "Creditinfo Lietuva" ir aš sutinku, kad šie duomenys būtų teikiami.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.